Ritmische gymnastiek

Bij ritmische gymnastiek dans je een oefening op muziek waarbij je gebruik maakt van materiaal. Die materialen zijn:  bal, touw, hoepel, lint of knotsen. Je oefent het maken van sprongen, lenigheid, danspasjes, het ritmisch bewegen op de muziek en het gebruik van het materiaal.