Contact

Contactinformatie

Voor vragen over Turnstad Amsterdam en de aangesloten gymclubs kunt u contact opnemen met:
Paul Verheul
Sportcoördinator Gymsport
Gemeente Amsterdam, afdeling Sportstimulering
E-mail: info@turnstadamsterdam.nl

CONTACTGEGEVENS  STICHTING TURNSTAD AMSTERDAM

Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Peter Weel
E-mail: voorzitter@turnstadamsterdam.nl

Secretaris: Marjolijn van Nes (Turnz)
E-mail: secretaris@turnstadamsterdam.nl
Website: www.turnz.nl

Penningmeester:
vacant

Lid: Simone Tielrooij (SV West!)
Website: www.svwest.nl

Algemeen Bestuursleden: