Over Turnstad

Wat is Stichting Turnstad Amsterdam?

Stichting Turnstad Amsterdam is op 21 augustus 2007 opgericht door vijf Amsterdamse gymnastiekverenigingen met als doel het gezamenlijk uitvoeren van het door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie ingestelde programma ‘Meedoen’. Doel van ‘Meedoen’ was zoveel mogelijk inactieve jongeren naar de sportverenigingen toe te leiden en ze zodoende te stimuleren om meer te gaan sporten en bewegen. De samenwerking was een groot succes, met een groei van meer dan 60% voor de gezamenlijke deelnemende verenigingen. Stichting Turnstad Amsterdam is sinds 2007 gegroeid van vijf naar meer dan vijftien aangesloten verenigingen.

Er bestaat binnen Stichting Turnstad Amsterdam een grote diversiteit aan gymsportdisciplines, waaronder turnen, ritmische gymnastiek, trampolinespringen, freerunning en dans, maar ook peuter- en kleutergym, acrobatische gymnastiek, ouder en kindgym en gymnastiek/bewegen voor ouderen. Een aantal verenigingen binnen Stichting Turnstad Amsterdam is zeer succesvol binnen de nationale en internationale wedstrijd- en topsport.

Door krachten te bundelen is meer mogelijk, bijvoorbeeld wat betreft de uitvoering van gezamenlijke initiatieven of het verkrijgen van financiële middelen. Binnen Stichting Turnstad Amsterdam bestaat een grote bereidheid tot samenwerking; de deelnemende verenigingen leren van elkaar en maken gebruik van elkaars expertise. Concrete resultaten van de samenwerking tot nu toe (2013) zijn o.a.:

 • de aanstelling door de Gemeente Amsterdam van een gymsportcoördinator;
 • oprichting van een KNGU opleidingscentrum in Amsterdam;
 • proeftuin NOC*NSF;
 • groei in aantal combinatiefunctionarissen, ook ten gunste van de kleinere verenigingen;
 • groei in aantal verenigingstrainers, leden externe trainerspoule en stagiaires;
 • uitbreiding van het lesaanbod;
 • uitbreiding van het schoolprogramma en doorstroming naar de verenigingen;
 • groei in aantal sportbuurtclubs; en
 • succesvolle realisatie van stadsbrede gymsport beweegpleinen.

Het huidige doel van Stichting Turnstad Amsterdam is de promotie van de Amsterdamse gymsport in de breedste zin van het woord. Stichting Turnstad Amsterdam heeft voor de komende jaren de volgende speerpunten vastgesteld:

 • verdieping samenwerking binnen Stichting Turnstad Amsterdam;
 • verbetering en uitbreiding van het aantal geschikte gymsportaccommodaties;
 • ledengroei;
 • efficiënte verdeling van het aanbod (diversiteit) over de Gemeente Amsterdam;
 • niveauverhoging en verbetering van het topsportklimaat; en
 • organisatie van (grote) gymsportevenementen.

Binnen Stichting Turnstad Amsterdam zijn gedurende het afgelopen jaar de volgende uitvoerende werkgroepen actief geworden:

 • het verbeteren van de communicatie binnen Stichting Turnstad Amsterdam;
 • het uitbreiden van het opleidingsaanbod in Amsterdam door middel van een eigen opleidingscentrum;
 • het verbeteren van beschikbaarheid en kwaliteit van accommodaties;
 • verbeteren van websites, vinden van sponsoren, gebruik van social media;
 • het verbeteren van het productaanbod; en
 • het ontwikkelen en uitrollen van het Beweegdiploma in Amsterdam.

Een project dat nog op het wensenlijstje staat, is het efficiënter inzetten van ons technisch kader. Alle werkgroepen worden bemenst door vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen.

Stichting Turnstad Amsterdam werkt nauw samen met de Gemeente Amsterdam, de stadsdelen, de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / SportService van de Gemeente Amsterdam, de KNGU en District Mid-West, opleidingsinstituten en het Amsterdamse basis- en voortgezet onderwijs. Veel van de speerpunten van Stichting Turnstad Amsterdam lopen synchroon met de hoofdpijlers uit het strategisch plan van de KNGU.</p

Hoe werkt Stichting Turnstad Amsterdam?

Stichting Turnstad Amsterdam is een zelfstandige stichting met een algemeen- en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen; de leden van het dagelijks bestuur komen voort uit het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur komt vier keer per jaar bijeen of zoveel vaker als gewenst. Het dagelijks bestuur komt eens per zes weken bij elkaar en regelt de dagelijkse gang van zaken. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur en werkt binnen de kaders van de door Stichting Turnstad Amsterdam vastgestelde visie. Stichting Turnstad Amsterdam heeft geen eigen kantoor.

Elke bij de KNGU aangesloten Amsterdamse vereniging kan zich aansluiten bij Stichting Turnstad Amsterdam. Er zijn in principe geen kosten verbonden aan het lidmaatschap. Net als bij een sportvereniging hangt het succes van Stichting Turnstad Amsterdam af van de inbreng van haar deelnemers; van de verenigingen wordt een substantiële inzet verwacht. De vertegenwoordigers van de verenigingen wonen de vergaderingen van het algemeen bestuur bij en leveren een actieve bijdrage aan het goed besturen van Stichting Turnstad Amsterdam. Leden van het algemeen bestuur houden zich niet alleen bezig met beleids- en strategiekwesties; zij (of andere vertegenwoordigers van de vereniging) nemen ook actief deel aan uitvoerende werkgroepen binnen Stichting Turnstad Amsterdam.

Meer informatie?

Zie de website www.turnstadamsterdam.nl of stuur een e-mail aan info@turnstadamsterdam.nl.