Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar zeer belangrijk voor de motorische, de sociale en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind.

De Amsterdamse gymclubs, Turnstad Amsterdam en Sportservice Amsterdam gaan er samen voor zorgen de dat kinderen in Amsterdam op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar ook een beweegdiploma kunnen halen.

Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?

In de leeftijdsperiode van 2 – 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds.

Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop juist in deze leeftijdsfase in te spelen.

Op een speelse manier wordt er gewerkt aan motorische vaardigheden die van groot belang zijn voor het kennen en kunnen van het kind, voor nu en in de toekomst. Balanceren, rollen, duikelen, huppelen, klauteren, springen, steunen, zwaaien zijn een aantal vaardigheden die van groot belang zijn voor goed motorisch functioneren. Deze vaardigheden worden beoefend door tijdens de les leuke en uitdagende situaties uit te zetten en activiteiten te oefenen waarbij de kinderen onbewust en spelenderwijs hun motoriek ontwikkelen.

Doordat de lessen in groepsverband plaatsvinden, draagt het Beweegdiploma ook bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk!

Wanneer een kind op jonge leeftijd goed leert vallen, lopen, springen en balanceren, zal dat in de toekomst zijn vruchten afwerpen. Deze vaardigheden komen o.a. goed van pas in het verkeer, wanneer er snel en veilig een drukke straat moet worden overgestoken. En het klinkt misschien vreemd, maar wanneer een kind goed leert ‘vallen’, kan dat in de toekomst sportblessures voorkomen.

Keurmerk

Alle onderstaande gymclubs en Sportservice Amsterdam zijn gecertificeerd en hebben vanuit de gymnastiekbond KNGU het keurmerk Beweegdiploma ontvangen. Hiermee zijn de clubs erkend Beweegdiploma aanbieder.

Lesprogramma

dinsdag

woensdag

vrijdag

zaterdag