Ritmische Gymnastiek

Muzikaal met materiaal.

Bij ritmische gymnastiek dans je een oefening op muziek waarbij je gebruik maakt van materiaal. Die materialen zijn:  bal, touw, hoepel, lint of knotsen. Je oefent het maken van sprongen, lenigheid, danspasjes, het ritmisch bewegen op de muziek en het gebruik van het materiaal. Je doet een oefening alleen, met zijn tweeën of in een groepje van vijf turnsters. Ritmische gymnatiek is alleen voor meisje Het is een sport die prachtig is om te zien en fantastisch om te doen.

Waar en wanneer?

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

zondag