SV Vriendschap

Wij zijn een recreatieve turnvereniging. Dat wil zeggen dat we het plezier dat de kinderen aan turnen beleven belangrijker vinden dan de prestaties die ze leveren. Er wordt binnen de vereniging op verschillende niveaus geturnd. Mocht blijken dat uw zoon of dochter bijzonder getalenteerd is en dat wij hem/haar binnen Vriendschap niet voldoende uitdaging kunnen bieden, dan adviseren wij u over andere, meer prestatiegerichte, turnverenigingen.


Ledenadministratie

Website: svvriendschap.nl Email: ledenadministratie@svvriendschap.nl Telefoon: 020-6333439


Lesprogramma SV Vriendschap

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag